APARTADO LEGAL

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En aquest apartat, l'informem sobre el tractament de les dades personals que ens faciliti a través d'aquesta web, d'acord amb el que estableix l'article 13 del reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

NANOBYTES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SL (NANOBYTES) CIF: B19525138 DomiciliI: Calle Toledo 1 local 7, 18194, Churriana de la Vega, Granada, Teléfono: 958 574702 E-mail: info@nanobytes.es

 

FINALITAT AMB LA QUAL TRACTAREM LES SEVES DADES 

Les dades que ens faciliti mitjançant els formularis de contacte o sol·licitar una demo seran tractades amb la finalitat de respondre a la consulta que ens plantegi, elaborar el pressupost sol·licitat/ o posar-nos en contacte amb vostè i per facilitar accés a una demo. També podrem tractar les seves dades per remetre-li per qualsevol mitjà, inclosos mitjà, inclosos electrònics, informació sobre els serveis i productes de NANOBYTES, en el cas d'haver marcat aquesta opció en el formulari.

 

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVCES DADES

El tractament de les seves dades està legitimat en el seu consentiment de l'interessat, que voluntàriament remet el formualri la consulta. Podrà revocar amb posterioritat el consentiment atorgat..

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les seves dades mentre no sol·liciti la seva supressió o retiri el consentiment per al seu tractament.

 

COMUNICACIONS DE DADES

No es preveuen cessions de dades. No es preveuen transferències internacionals de dades.

 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN, LIMITACIÓN, OPOSICIÓ I PORTABILITAT

Podrà exerci els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició a l'adreça de correu electrònic info@nanobytes.es amb l'assumpte "protecció de dades" o per escrit a la següent adreça: Calle Toledo 1 Local 7, 18194, Churriana de la Vega, Granada, i en qualsevol dels dos casos juntament amb còpia de document que acrediti la seva identitat. Quan el tractmanent estigui legitimitat en el consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, és a dir, al fet que es li lliurin en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, fins i tot a remetre'ls a un nou responsable.

 

DRET DE RECLAMACIÓ A L'AUTORITAT DE CONTROL

Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit  a l'Agència espanyol de Protecció de Dades, c/Jorge Juan, núm 6, 28001 Madrid o bé accedint a la seva seu electrònica a través del web www.agpd.es

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GWSTIÓ  

L'alta Direcció de Nanobytes, plenament conscienciada de les necessitats que de mica en mica es van introduint en el mercat de les empreses de el sector manté la convicció que la Qualitat i el Medi Ambient són el marc de referència sobre el qual orientar tots els nostres esforços. 

Sent aquesta Política una eina de suport per a la seva direcció estratègica i el compliment dels seus objectius i metes.

La nostra vocació de servei basada en la proximitat, coneixement tècnic, la qualitat i la gestió ambiental, ens ha impulsat a l'adopció d'un model de gestió, certificat segons les normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015, ia la implantació d'una política de Gestió sustentada en les següents bases:

  • Satisfer plenament els compromisos adquirits amb els nostres clients i treballadors, de manera que les seves necessitats i expectatoves siguin identificades i considerades en tot moment, i incorporades als nostres serveis.

  • Establir una dinàmica de millora contínua dels nostres processos interns que ens permeti ser més eficient i competititus, garantir el respecte al medi ambient i la prevenció de riscos laborals en tots els llocs de treball.

  • Augmentar la nostra eficència i efectivitat mitjançant l'optimització dels recursos humans i recursos materials disponibles.

  • Promoure el desenvolupament personal i profesional de les persones que integren la nostra empresa.

  • Prevenir i reduir els impactes mediambientals de les nostres activitats, i els danys i el deteriorament de la salut dels nostres empleats .

  • Garantir el compliment de la l'egislació i reglamentació aplicable i altres compromisos que l'organització subscrigui en matèria de Qualitat i Medi Ambient.

  • Comunicar aquesta Política a totes les parts interessades per al sistema integrat.

Com a conseqüencia d'aquest plamtejament, els nostres esforços s'orienten principalment a:

  • La millora constant de la capacitació profesional del nostre personal mitjançant plans de formació

  • La detecció d'oportunitas de millora del nostre Sistema de Gestió, mitjançant revisions periódiques de el mateix que garanteix la seva permament adequació i idoneïtat a les exogències d'un mercat cada vegada més competitiu i un entorn en constant evolució.

Considerant aquestes pautes, aquestes gerència reiterada el seu més ferm compromís per vetllar pel compliment d'aquesta política i revisar periódicament el seus continguts. Aquesta política està a disposició de quslsevol persona que mostri interès per ella.

Bernardo Ruiz

POLÍTICA DE COOKIES

Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a determinadas páginas web y que permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo.

 

Cookies propias Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor de la página web y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

 

Cookies de terceros Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor de la página web, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

 

Cookies de sesión Son cookies propias con finalidad técnica que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de los diferentes servicios y opciones del sitio.

 

Cookies de análisis Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios del sitio web y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. Esta página web utiliza los servicios de Google Analytics, cuya política de privacidad puede consultar aquí .

 

Cookies publicitarias Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. Esta página web utiliza la herramienta de remarketing de Google AdWords. Esta herramienta permite configurar y publicar en la Red de Display de Google anuncios basados en visitas anteriores de usuarios a nuestra web. Para conseguirlo, las páginas de nuestro sitio web incluyen un código o etiqueta de remarketing que configuran las cookies para determinar el tipo de anuncio que se mostrará al usuario según la navegación que haya realizado por el sitio web. Con respecto a las cookies de remarketing, el usuario puede inhabilitar el uso de cookies de Google visitando la página de inhabilitación de publicidad de Google (más información aquí ).

 

Cómo gestionar las cookies

Puede conocer, permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. A continuación puede encontrar información sobre cómo hacerlo si usa como navegador:

 

Aviso Legal

AVISO LEGAL

Para dar cumplimiento al deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos de información general del sitio web:

 

Titular del sitio Web www.nanobytes.es

NANOBYTES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL (NANOBYTES)
CIF: B19525138
Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo 1493, Folio 130, Hoja GR-43189
Domicilio: C alle Toledo 1 local 7, 18194, Churriana de la Vega, Granada
Teléfono: 958574702
E-mail: info@nanobytes.es

 

Usuarios

El acceso y/o uso de este sitio web le atribuye la condición de usuario, y acepta, desde dicho acceso y/o uso, las condiciones generales que se describen en este apartado.

 

Utilización del Sitio Web

El sitio web es ofrecido con fines informativos sobre los servicios prestados por NANOBYTES. NANOBYTES podrá dejar de prestar los servicios ofrecidos en este sitio web sin previa comunicación con el usuario, lo que no conllevará ninguna obligación legal con el mismo o con terceros.

 

Vínculos a Terceros

En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por las Condiciones generales/Aviso legal del nuevo sitio. NANOBYTES no será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales sitios.

 

Exclusión de garantías y responsabilidad

NANOBYTES no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo y no limitativo: errores u omisiones en los contenidos de los textos publicados, la falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. Asimismo, aunque se intenta en la medida de lo posible mantener la información actualizada, NANOBYTES no puede garantizar la exactitud de la información que ofrece en este sitio web, que puede estar incompleta o contener errores, debido principalmente a la rápida evolución de la normativa de referencia.

 

Derechos de Autor (Propiedad intelectual e indust rial)

Todos los textos e imágenes contenidos en el sitio web de NANOBYTES poseen derechos de autor y no pueden ser reproducidos sin autorización por escrito de sus propietarios legales.

 

Privacidad

La información que los usuarios proporcionen a NANOBYTES a través de los formularios de este sitio web se utiliza para contestar a sus consultas y remitirles información. Para más información acerca del tratamiento de datos en esta web consulte nuestra Política de Privacitat

 

Legislación

Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir en relación a las mismas, tanto NANOBYTES como los usuarios se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Granada capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponderles.

 

Modificaciones del Aviso legal

NANOBYTES podrá modificar el apartado Aviso legal cuando lo considere pertinente. El usuario deberá revisar su contenido en cada visita, ya que el mismo puede ser modificado sin previo aviso. Asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas contenidas en el presente documento. Es de la entera responsabilidad del usuario revisar los términos recogidos en este apartado