La teva solució Hosting Odoo
Plans de Hosting Odoo

D1#

50 .00

/ mes + IVA
 • Instancies molt lleugeres Recomanats < 10 usuaris
 • 1 vCPU
 • 2 GB Ram
 • 5 GB HDD SAS (BBDD + filestore + addons)
 • 1 hora de suport per ajudar-te a migrar
 • Vàlid perOdoo 8, 9, 10, 11, 12 y 13 tant versió Enterprise com Community

D2#

100 .00

/ mes + IVA
 • Instancies molt lleugeres Recomanats < 25 usuaris
 • 2 vCPU
 • 4 GB Ram
 • 10 GB HDD SAS (BBDD + filestore + addons)
 • 2 hores de suport per ajudar-te a migrar
 • Vàlid per Odoo 8, 9, 10, 11, 12 y 13 tant versió Enterprise com Community

D3#

200 .00

/ mes + IVA
 • Instancies molt lleugeres Recomanats < 50 usuaris
 • 4 vCPU
 • 8 GB Ram
 • 50 GB HDD SAS (BBDD + filestore + addons)
 • 3 hores de suport per ajudar-te a migrar
 • Vàlid per Odoo 8, 9, 10, 11, 12 y 13 tant versió Enterprise com Community

D4#

300 .00

/ mes + IVA
 • Instancies mol lleugeres Recomanats < 100 usuaris
 • 8 vCPU
 • 16 GB Ram
 • 100 GB HDD SAS (BBDD + filestore + addons)
 • 4 hores per ajudar-te a migrar
 • Vàlid per Odoo 8, 9, 10, 11, 12 y 13 tant versió Enterprise com Community

Nanobytes. Experts en Odoo... I en Cloud.

El teu servidor Odoo fàcil

Els nostres plans de hosting Cloud Odoo estan pensats per a tots aquells clients que treballen amb Odoo i no vulguin lluitar amb el car i complex manteniment de servidor Odoo, actualitzacions de servidor, actualitzacions de l'aplicació, instalacio de servidor i l'aplicació, backups, monitorització, seguretat, rendiment i fiabilitat.

Contracti el seu plan de hosting i comenci a utilitzar Odoo*


En mans Expertes 

En Nanobytes som Gold Partner d'Odoo per Espanya i Andorra. També som experts en cloud. deici a les nostres mans el seu hosting de Odoo.

Odoo • Text and Image

Qualsevol Versió i app

Des de la versio 8 a la versio 13, Enterprise o Community, totes les imatges estan a punt per ser instal·lades ens uns minuts.

Afegeix app personalitzades de GITHUB en uns pocs minuts.

Recursos Escalables

Contracti un pla ajustat a les seves necessitats, el mateix pot ser alterat mes a mes. També pot ser personalitzat a les seves necessitats.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text 

Molt més que un integrador

Nanobytes disposa d'una àmplia experiència integrada i desenvolupament Odoo a les necessitats dels clients, però també compta amb un llarguísim recorregut en el món del núvol

La nostra plataforma CLOUD es troba distribuïda geogràficament per poder donar solucions HA (alta disponibilitat i redundància) El primer CPD es troba en  TelecityAMS5 –Amsterdam. Un dels majors CPD d'Europa, el segon enfocat a el mercat Espanyol és Interxion MAD2, a Madrid, el major punt neutre d'Espanya.

La conectivitat és a càrrec de 5 operadors de nivell TIER2, així com un enllaç punt a punt entre nodes.


CARRIER

MADRID

AMSTERDAM
IXP (Internet Public Exchange Point) 10 Gbps / s 10 Gbps / s
Inteliquent
200Gbps / s 10 Gbps / s
Cogent 200Gbps / s 10 Gbps / s
Colt 200Gbps / s -
Level 3 200Gbps / s -
Private Peerings 200Gbps / s -

La nostra insfraestructura està composta de servidors DELL C6220, amb 128 GB de RAM i 48 CPU per cada servidor, en ells s'executa VMWARE. Cada servidor té garantit un servidor SPARE de recanvi per en cas de fallada de hardware que el downtime sigui mínim.

L'emagatzematge principal és a càrrec de dues cabines NETAPP amb discos SAS de 15000 rpm. Les cabines estan redundades (és a dir tenen el mateix contingut ambdues) en cas de tallada de la cabina principal, la cabina de suport assumeix el control i evita així pèrdua de dades, o downtimes.

Tota la xarxa interna, switch, routers, etc està redundada. En cas d'avaria d'un router, un switch, etc... hi ha equips de suport per evitar inactivitat.

CONECTIVITAT 

Tot el conjunt està connectat a Internet amb ample de banda garantit de 1000Mbps i unatransferència de 5TB (5.000 GB), recursos més que suficients per alimentar tota demanada possible que requereixi el servidor. A més tota la insfraestructura està preparada per IPv6.

Addicionalment es pot augmentar el cabal fins a 10 Gbps per màquina.

l trànsit excedit es facturarà a final de mes.
Odoo • Text and Image

BACKUPS

Tots els servidors cloud amb emmagatzematge en cabina porten inclòs un sistema de 2 còpies diàries, cada 12 hores, coincidint amb els moments de més càrrega (obertura i tancament d'empreses). Aquests backup tenen un cicle de vida de 3 dies.

Adicionalment es pot contractar cicles de vida de més durada (fins 36 mesos).

Servei d'Administració

Amb el nostre servei d'administració el teu servidor és totalment gestionat i mantingut per Nanobytes. Nosaltres ens encarreguem d'actualitzar-lo constanment i del monitoratge. També de la resolució d'incidències i de la instal·lació de software extra. La resolució d'incidències es realitzarà 24x7, sense límit de temps.

Les modificaccions i canvis de configuració, actualitzacions, instal·lació de programari es realitza en l'horari comercial de Nanobytes (9.00h - 18:00h, L – J) y (9:00 – 14:00 V).
Odoo • Text and Image

Tipus de servidor Odoo:

¿Que és un servidor cloud, un servidor VPS , un servidor dedicad i un servei SaaS

Odoo VPS

Un servidor de tipus virtual que s'executa en un únic host, usualment hi ha diversos  VPS en un mateix host, i el emmagatzematge esta dins el mateix host, per la qual cosa no hi ha redundància de cap tipus, si el host té una avaria tot el nostre sistema s'aturarà. Serà necessària una intervenció en remot per tornar a posar en funcionament el sistema i si cal recuperar còpies el tems downtime augmentarà. 

El seu principal avantatge és el preu, al no disposar de cap tipus de redundància. El seu proincipal desavantatge és la nul·la redundància i alts temps d'administració, desplegament i manteniment.

Odoo VM

Un servidor tipus virtual que s'executa sobre diversos host VmWare, usualment hi ha diverses VM en el mateix Cluster, disposa de l'emmagatzematge descentralitzat, així com tots els elements auxiliars necessaris redundants, de manera que si hi ha avaries el nostre sistema s'aturés momentàniament mentre les operacions es traslladen en un nou host de manera automàtica, però el nostre Cloud Odoo segueix donant servei amb un downtime mitj. 

El seu principal avantatge és que es poden dissenyar arquitectures robustes amb grans recursos de RAM i CPU, per aquells serveis especialment pesats, el seu principal desavantatge el tems d'administració, desplegament i manteniment són alts. 

Cloud Odoo:

Un servidor de tipus contenidor que s'executen sobre un conjunt de sistema principal, usualment ho ha molts contenidors al mateix Cluster, a més de disposar de l'emagatzematge descentralitzat i tots els elements auxiliars redundants. La tecnologia utilitzada és Doker costat de Kubernets. i ens permet desplegar noves instàncies en minuts en lloc d'hores, els downtime sota mínims. 

Su principal ventajas son la redundancia del sistema, el precio contenido al optimizarse los recursos, la facilidad de gestión y administración. También El seu principal avantatge es la redundància de el sistema, el preu contingut a l'optimitzar els recursos, la facilitat de gestió i administració. També és fàcilment escalable però de manera horitzontal, és a dir, moltes càrregues petites simultànies treballant en conjunt. El seu principal desavantatge és la corba d'implantació inicial que requereix, sort que ja ho fem nosaltres.