Servicio Hosting Odoo al mejor precio

Tu servidor Odoo fácil

Nuestros planes de Hosting Cloud Odoo están pensados para todos aquellos clientes que trabajen con Odoo y no quieran lidiar con el caro y complejo mantenimiento del servidor Odoo, actualizaciones del servidor, actualizaciones de la aplicación, instalación del servidor y la aplicación, backups, monitorización, seguridad, rendimiento y fiabilidad.

Contracti el seu plan de hosting i comenci a utilitzar Odoo*

Odoo • Text and Image

Plans de Hosting Odoo

D1#

50 .00

/ mes + IVA
 • Instancies molt lleugeres Recomanats < 10 usuaris
 • 1 vCPU
 • 2 GB Ram
 • 5 GB HDD SAS (BBDD + filestore + addons)
 • 1 hora de suport per ajudar-te a migrar
 • Vàlid perOdoo 8, 9, 10, 11, 12 y 13 tant versió Enterprise com Community

D2#

100 .00

/ mes + IVA
 • Instancies molt lleugeres Recomanats < 25 usuaris
 • 2 vCPU
 • 4 GB Ram
 • 10 GB HDD SAS (BBDD + filestore + addons)
 • 2 hores de suport per ajudar-te a migrar
 • Vàlid per Odoo 8, 9, 10, 11, 12 y 13 tant versió Enterprise com Community

D3#

200 .00

/ mes + IVA
 • Instancies molt lleugeres Recomanats < 50 usuaris
 • 4 vCPU
 • 8 GB Ram
 • 50 GB HDD SAS (BBDD + filestore + addons)
 • 3 hores de suport per ajudar-te a migrar
 • Vàlid per Odoo 8, 9, 10, 11, 12 y 13 tant versió Enterprise com Community

D4#

300 .00

/ mes + IVA
 • Instancies mol lleugeres Recomanats < 100 usuaris
 • 8 vCPU
 • 16 GB Ram
 • 100 GB HDD SAS (BBDD + filestore + addons)
 • 4 hores per ajudar-te a migrar
 • Vàlid per Odoo 8, 9, 10, 11, 12 y 13 tant versió Enterprise com Community

Tipos de servidores Odoo

Odoo VPS

 

Descripción

Servidor tipo virtual, se ejecuta en un único host. 

Ventajas

Precio reducido.

Desventajas

Nula redundancia y altos tiempos de administración, despliegue y mantenimiento.

Odoo VM

 

Descripción

Servidor tipo virtual, se ejecuta sobre varios host VmWare.

Ventajas

Posibilidad de diseñar arquitecturas robustas

Desventajas

Tiempos de administración, despliegue y mantenimiento. 

Cloud Odoo

RECOMENDADO

Descripción

Servidor tipo contenedor. Almacenamiento descentralizado. Tecnología Docker junto a Kubernetes.

Ventajas

Redundancia del sistema y precio. Facilidad de gestión y administración. 

Desventajas

Curva de implantación inicial requerida.

Nanobytes. Experts en Odoo... I en Cloud.

Molt més que un integrador

Nanobytes disposa d'una àmplia experiència integrada i desenvolupament Odoo a les necessitats dels clients, però també compta amb un llarguísim recorregut en el món del núvol

La nostra plataforma CLOUD es troba distribuïda geogràficament per poder donar solucions HA (alta disponibilitat i redundància) El primer CPD es troba en  TelecityAMS5 –Amsterdam. Un dels majors CPD d'Europa, el segon enfocat a el mercat Espanyol és Interxion MAD2, a Madrid, el major punt neutre d'Espanya.

La conectivitat és a càrrec de 5 operadors de nivell TIER2, així com un enllaç punt a punt entre nodes.


CARRIER

MADRID

AMSTERDAM
IXP (Internet Public Exchange Point) 10 Gbps / s 10 Gbps / s
Inteliquent
200Gbps / s 10 Gbps / s
Cogent 200Gbps / s 10 Gbps / s
Colt 200Gbps / s -
Level 3 200Gbps / s -
Private Peerings 200Gbps / s -

La nostra insfraestructura està composta de servidors DELL C6220, amb 128 GB de RAM i 48 CPU per cada servidor, en ells s'executa VMWARE. Cada servidor té garantit un servidor SPARE de recanvi per en cas de fallada de hardware que el downtime sigui mínim.

L'emagatzematge principal és a càrrec de dues cabines NETAPP amb discos SAS de 15000 rpm. Les cabines estan redundades (és a dir tenen el mateix contingut ambdues) en cas de tallada de la cabina principal, la cabina de suport assumeix el control i evita així pèrdua de dades, o downtimes.

Tota la xarxa interna, switch, routers, etc està redundada. En cas d'avaria d'un router, un switch, etc... hi ha equips de suport per evitar inactivitat.

CONECTIVITAT 


Tot el conjunt està connectat a Internet amb ample de banda garantit de 1000Mbps i unatransferència de 5TB (5.000 GB), recursos més que suficients per alimentar tota demanada possible que requereixi el servidor. A més tota la insfraestructura està preparada per IPv6.

Addicionalment es pot augmentar el cabal fins a 10 Gbps per màquina.

l trànsit excedit es facturarà a final de mes.
Odoo • Text and Image

Copias de seguridad - BACKUPS


Tots els servidors cloud amb emmagatzematge en cabina porten inclòs un sistema de 2 còpies diàries, cada 12 hores, coincidint amb els moments de més càrrega (obertura i tancament d'empreses). Aquests backup tenen un cicle de vida de 3 dies.

Adicionalment es pot contractar cicles de vida de més durada (fins 36 mesos).

Servei d'Administració


Con nuestro servicio de administración su servidor es totalmente gestionado y mantenido por Nanobytes. Nosotros nos encargamos de actualizarlo y monitorizarlo. También de la resolución de incidencias y de la instalación de software extra. Resolución de incidencias 24x7, sin límite de tiempo.

Las modificaciones y cambios de configuración, actualizaciones, instalación de software se realiza en el horario comercial de Nanobytes (9.00h - 18:00h, L – J) y (9:00 – 14:00 V).
Odoo • Text and Image