COL·LABORA ONLINE

COL·LABORA Permet que ACCEDIR A DOCUMENTS ONLINE, CREAR NOU CONTIGUT Y TRABALLAR COL·LABORATIVAMENT.

Collabora Online és la poderosa eina de gestió de documents basada en LibreOffice. Suporta la major part de formats de documents de text, fulls de càlcul i presentacions, i que pot ser integrada en la seva pròpia insfraestructura. Les principals funcionalitats són l'edició col·laborativa i l'exel·lent suport dels arxius en forma office.

Odoo • Image and Text

Per a empreses:

Collabora Online es excel·lent per a empreses que necessiten una potent eina de gestió de documents en el núvol, o on-premisa (en la seva pròpia instal·lació), que protegeix la seva privacitat i permeti mantenir complet control de tot la seva informació corporativa privada.


Per hosters i negocis cloud:

Els negocis de Hosting i Cloud que desitgen incloure funcionalitats de gestió de documents i edició col·laborativa en la seva oferta de serveis. ara podem fer-ho gràcies a Collabora Online.

LLIUREOFFICE EN EL NÚBOL, SOTA ELS TEUS PROPIS PARAMETRES

Software Lliure

 

Funcionalitat d'edició col·laborativa

 

Suport a llarg termini amb actualitzacions de seguretat comprovades

 

Veure i editar documents de text, fulls de càlcul, presentacions...

 

Completament funcional amb qualsevol navegador actual

Integració amb la insfraestructura existent

La solució més adaptable possible

 

Preservació de el disseny i el format de els documents

 

Documents de text (odt, docx, doc, ...)

 

Fulls de càlcul (ods, xlsx, xls, ...)

 

Presentacions (odp, pptx, ppt, ...)

 

Múltiples opcions de desplegament

 

Interfície d'usuari personalitzable

 

Consola d'administrador per monitoritzar l'us de sistema

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text